Contacteer ons

Hoe kan een VR-tool lesobservaties in de lerarenopleiding transformeren?


Hoger onderwijs


  • Virtual reality
  • 360°-video’s
  • Vivista

Virtual Reality (VR) is een relatief nieuwe technologie die het mogelijk maakt om afgesloten van de echte wereld, je in een virtuele wereld te begeven. Door het tonen van 360°-video's en -foto's via een VR-device krijgen studenten een realistisch beeld van de weergegeven situatie. Ze kunnen als het ware vrij op verkenning gaan.

Naast het tonen van de realistische situaties in VR an sich, gaan we met verrijkingen nog een stap verder. Deze verrijkingen kunnen verschillende vormen aannemen: tekst, afbeeldingen, video’s en gesloten vragen. Deze verrijkingen vormen de sturingselementen die de aandacht van de deelnemer vestigt op specifieke onderdelen uit de VR-omgeving of hierover extra informatie geeft. Door het toevoegen van verrijkingen kan er dus ook ‘just-in-time-informatie’ aangeboden worden. Er kan namelijk gekozen worden waar en wanneer de verrijkingen zullen verschijnen in de 360°-video, alsook hoe lang deze in beeld zullen zijn. De verrijkingen kunnen zowel het begrip van de studenten bevorderen, alsook hun betrokkenheid op de les [1]. Belangrijk is ook dat de video pauzeert wanneer de deelnemer of het systeem een verrijking oproept. Zo heeft de deelnemer alle tijd om de verrijking te bestuderen.

Door de combinatie van het basismateriaal (de 360°-video's en -foto's) en de verrijkingen kan je educatief sterke pakketten gaan uitwerken die de studenten confronteren met nieuwe leerstof, dan wel de student in staat stellen om gekende leerstof meer in de diepte te gaan bestuderen. 

Zo hebben we een demo-case ontwikkeld voor studenten in de lerarenopleiding. In deze opleiding is het vrij typisch dat studenten observatie-opdrachten moeten uitvoeren in klassen. Dit vergt veel organisatie van lerarenopleidingen en scholen, dus hier is een efficiëntiewinst te boeken. Bovendien is het vaak onduidelijk wat de student precies geobserveerd heeft en of dit wel degelijk de relevante elementen waren. In een VR-omgeving kan je iedere student dezelfde leservaring aanbieden en je kan gericht differentiëren in de observatieopdracht. Met verrijkingen kan je de aandacht van de student trekken en eventueel bijkomende theoretische duiding geven. 

Klik hier om een eerste indruk van de VR-observatieles te krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=CxN57lGd6Ro.

In dit artikel staat het project uitgebreid beschreven: https://joom.ag/Ciia/p74.

Demo beschikbaar op aanvraag!

[1] Brame, C. J. (2015). Effective educational videos.Technology,37, 220-235.

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.