Contacteer ons

Hoe kan een app het welbevinden van leerlingen systematisch meten en opvolgen?


Secundair onderwijs


  • Welbevinden
  • Leerlingenbegeleiding
  • Appwel

Bijna 1 op 2 van de Vlaamse jongeren kampt met milde tot matige psychische problemen. Snel ingrijpen in de vroege puberteit is belangrijk om verdere problemen te voorkomen. 

'Appwel' is een app waarmee scholen het welbevinden van hun leerlingen kunnen opvolgen. De app is nu nog gericht op de leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs.

Leerlingen krijgen 5 keer per schooljaar een vragenlijst voorgeschoteld in de app. De vragen peilen naar hun welbevinden: voelen ze zich goed in de klas, voelen ze zich voldoende sociaal verbonden, kunnen ze terecht bij de klasleraar, etc. De individuele resultaten gaan enkel en alleen naar de leerlingenbegeleider, en enkel en alleen als de leerling hiermee instemt. De leerlingenbegeleider krijgt onmiddellijk een analyse van de resultaten te zien op een portaal en kan op basis van die resultaten inspelen op mogelijke dalingen van het welbevinden van een individuele leerling, een klas of een school. De app kan ook drempelverlagend werken voor leerlingen die een hulpvraag hebben. 

De app wordt geflankeerd door een toolkit voor leerlingenbegeleiders die hun interventies kan onderbouwen.

De onderwijsinspectie heeft ook meer en meer aandacht voor het schoolse beleid rond het welbevinden van de leerlingen. Een app als ‘Appwel’ is wat het onderwijs van vandaag nodig heeft.

11 Limburgse secundaire scholen zitten momenteel in een testronde van het project. Tijdens infosessies merken we dat de interesse van directies, leraren, leerlingen en ouders is groot. Dit hebben onderzoekers en lerarenopleiders Hanne Luts en Lies Hamal kunnen vaststellen. 

Studenten van de lerarenopleiding voor het secundair onderwijs van PXL-Education zullen ook allemaal met de app en de toolkit leren werken. 

Door in te spelen op de huidige technologie, een vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en een snelle, laagdrempelige aanpak van de problemen hoopt ‘Appwel’ het verschil te kunnen maken voor elke leerling!

Beluister hier een reportage over Appwel van Radio 2 Limburg (26 september 2019): http://www.kaltura.com/tiny/r5m92

Bekijk hier een reportage over Appwel van TV Limburg (25 september 2019): https://www.tvl.be/nieuws/pxl-peilt-met-app-naar-psychisch-welbevinden-van-leerlingen-85371 

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.