Contacteer ons

Hoe kan educatieve technologie BSO-leerlingen meer goesting geven voor actualiteit?


Secundair onderwijs


  • Tablets
  • Instagram
  • Flipgrid
  • Tablio

In het vak PAV wordt er thematisch gewerkt. Het leerplan PAV schrijft voornamelijk functionele vaardigheden voor. Het open leerplan biedt een ruime marge waarbinnen lesonderwerpen bepaald kunnen worden, zolang de functionele vaardigheden eraan opgehangen worden. Leerkrachten merken vaak dat de motivatie van leerlingen voor de aangeboden thema’s niet altijd even hoog ligt. Het is in principe mogelijk om leerlingen keuze te geven inzake lesonderwerpen. Leerkrachten betwijfelen echter of leerlingen voldoende zelfsturing bezitten om hun eigen leren in handen te nemen. Aan de andere kant is zelfstandigheid een rode draad doorheen het leerplan PAV van de derde graad.

Het onderzoeksteam van lerarenopleiders, student-leraren en leraren van PAV-team van HAST (Hasseltse secundaire school) bogen zich over de onderzoeksvraag: ‘Kunnen we leerlingen binnen het curriculum PAV meer autonomie geven om te kiezen waarover ze leren en de motivatie zo vergroten? Kan de tablet autonomie ondersteunend leren bevorderen?’

De nieuwe onderwijsaanpak werd gebaseerd op het ABC–model [1] : een theorie om autonomie-ondersteunend leren te bevorderen. In het ABC – model staan drie kenmerken centraal: autonomie, verbondenheid en competentie. Het ABC – model schrijft immers voor dat de autonome motivatie van leerlingen vergroot wordt door een rijk aanbod van leermateriaal waaruit leerlingen kunnen kiezen. Om de interesse voor actualiteit te prikkelen besloot het onderzoekteam te vertrekken van sterke actuele foto’s. Een sterke foto is een beeld dat interessant is omdat het een bepaalde emotie oproept. Toch weet je niet onmiddellijk weet welk verhaal er achter de foto schuilt. De meeste BSO-leerlingen bezoeken echter niet de kanalen die zo’n beelden verspreiden (kwaliteitskranten, actualiteitsmagazines, …). Daarom besloot het team de beelden te verzamelen en verspreiden via een Instagramkanaal (https://www.instagram.com/tabliopxl/). Instagram is een populaire app die veel leerlingen op hun smartphone hebben. Leerlingen kunnen het projectkanaal volgen en worden zo ook buiten de schooluren geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt voor actuele onderwerpen. Na de keuze van een foto naar keuze, ondernemen de leerlingen allerhande leeractiviteiten. Lees er hier meer over: https://tablio.eu/nl/gp25.

[1] Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines voor groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determniatie Theorie. Acco: Leuven

 

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.