Contacteer ons

Hoe kan een portfolio-app de leesontwikkeling van leerlingen stimuleren en zichtbaar maken?


Lager onderwijs


  • Leesplezier
  • Portfolio
  • Seesaw
  • Tablio

Wanneer we verwachten dat leerlingen later hun leren in eigen handen gaan nemen, starten we best tijdig met dit aan te leren. Een portfolio kan ertoe bijdragen dat leerlingen meer verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leren. In een portfolio verzamelen ze betekenisvolle taken en producten die illustreren dat ze leren. Zo wordt hun leerproces zichtbaar. Ze kunnen terugkijken naar eerder werk, zich bewust worden van hun leergroei en nieuwe doelen stellen [1].

Leren lezen is zo fundamenteel in onze maatschappij dat je het bijna als een mensenrecht kan beschouwen. Kunnen lezen speelt een rol in zo goed als alle andere vakken en vormt een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen participeren aan het maatschappelijke leven. Daarom gingen we gedurende een volledig schooljaar met drie Vlaamse scholen aan de slag om een multimediaal leesportfolio te ontwikkelen. We maakten hiervoor gebruik van de app Seesaw (https://web.seesaw.me/)

De Vlaamse eindtermen en leerplannen voor het leesonderwijs in het lager onderwijs bevatten vier vormen van lezen. Alle vormen van lezen komen op een gevarieerde, multimediale manier aan bod in het portfolio.

-> Technisch lezen: het hardop voorlezen van geschreven taal. In onze taal betekent dat het omzetten van een alfabetisch schriftsysteem naar de gesproken taal. In Seesaw kunnen leerlingen bijvoorbeeld een foto maken van een stukje tekst en met de audiofunctie luidop voorlezen. 

-> Begrijpend lezen: het geven van betekenis aan een gelezen tekst. Dit staat uiteraard niet los van het technisch lezen. In onderstaand voorbeeld maken de leerlingen een visuele samenvatting van hun tekst via een collagetechniek. 

-> Belevend lezen: het plezier dat een lezer beleeft bij het lezen van een tekst. Dit wordt ook wel leesplezier of – bevordering genoemd. Om een positieve attitude voor lezen te bevorderen, maken leerlingen bijvoorbeeld een foto van een plaats waar ze graag lezen. Ze tonen daar een boek dat ze leuk vinden en vertellen er iets over. Zo kunnen ze achteraf grasduinen in de boekenkeuze van medeleerlingen. 

-> Expressief lezen: het goed ‘voordragen’ van een tekst. Daarvoor moet een leerling tegelijk kunnen decoderen en begrijpen wat er in een tekst staat. Zo maken leerlingen bijvoorbeeld een filmpje waarin ze samen verschillende stemmetjes uit een stripverhaal inspreken. 

Via deze link kom je alle details te weten over het multimediaal leesportfolio:  https://tablio.eu/nl/gp26.

 

[1] Castelijns, J., & Kenter, B. (2009). Leren met portfolio’s. Amersfoort: CPS

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.