Contacteer ons

Hoe kan een smart tool de intensiteit van voetbaltrainingen optimaliseren?


Sportclubs


  • Voetbal
  • Coaching
  • Trainingsbelasting

Het idee voor de smart tool is gegroeid vanuit de vraag die we kregen van voetbalcoaches, namelijk hoe zwaar en hoe lang mag er getraind worden. Bovendien worden coaches vaak geconfronteerd met een heel heterogene groep wat betreft de fysieke en mentale paraatheid voor de training. Niet alle spelers verschijnen even fit en fris aan de start van de training. Sommige spelers hebben bijvoorbeeld veel sport op school, anderen hebben misschien een fysiek zware job. Bij deze spelers is de kans op blessures aanzienlijk groter. 

Training wordt gedefinieerd als: “Het regelmatig en systematisch toedienen van, in omvang en intensiteit toenemende, belastingsprikkels met de bedoeling het prestatievermogen te laten stijgen”. Het is niet gemakkelijk in te schatten voor coaches welke omvang en intensiteit ze moeten kiezen en hoe ze de trainingsbelasting progressief kunnen doen toenemen doorheen het seizoen.  Bovendien moet ook rekening gehouden worden met individuele verschillen in functie van aanpassing aan de training. Gerichte differentiatie in een training komt nog zelden voor. 

Met deze laagdrempelige en tijdbesparende tool stimuleren we coaches om meer te differentiëren binnen hun training. 

De tool kan gebruikt worden op verschillende niveaus van voetbalploegen (van amateur tot semiprofessioneel en professioneel niveau) en door verschillende leeftijdsgroepen (vanaf 13 jaar tot volwassenen). 

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.