Contacteer ons

Hoe kan STEAM leerlingen langdurig inspireren om aan de slag te gaan met muziek en ICT?


Lager onderwijs & Secundair onderwijs


  • Coderen
  • Beats
  • Autonomie

We ontwikkelden een framework voor een vernieuwende lesaanpak binnen muziekeducatie / M.O. Iedere muziekleraar kan er zelf mee aan de slag. Door de toepassing van dit framework behaal je meerdere doelen uit de vernieuwde eindtermen in één project.

Leerlingen gaan steeds per twee aan de slag met coding. Ze leren autonoom om beats en muziek te programmeren.  Dankzij heel snelle succeservaringen verbeelden ze muziek en beleven ze de kracht van ICT. De leerkracht kan de modules inpassen in de eigen beroepspraktijk en de lessen differentiëren in functie van de klasgroep.

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.