Contacteer ons

Hoe kan STEM attractief, contextrijk en leerrijk vorm krijgen in het onderwijs?


Lager onderwijs & Secundair onderwijs & Kleuter onderwijs


  • STEM & Coding
  • Projects Passion Playful Peers
  • Hands-on Minds-on Learning
  • LEGO Education Innovation Studio

De LEGO® Education Innovation Studio (LEIS) wil het leren en onderwijzen via een speelse en uitdagende aanpak stimuleren door het gebruik van de pakketten van LEGO® Education. Met het LEGO Education-materiaal en de bijhorende leermethodiek werken kinderen met handen en hoofd zodat ze creatief en probleemoplossend leren denken door samen te werken. In de LEIS van Hogeschool PXL trainen we leraren en student-leraren in het gebruik van de LEGO® Education materialen in hun eigen lessen. De 4C-didactiek van LEGO® [1] en de 4P-didactiek van MIT [2] komen hierin steeds terug. 

Bekijk hier enkele demovideo's: 

-> LEGO® Education in de kleuterklas: http://www.kaltura.com/tiny/ouldo

-> Het WeDo 2.0-pakket voor het lager onderwijs: http://www.kaltura.com/tiny/z204d

-> Het Mindstorm EV3-pakket voor het secundair onderwijs: http://www.kaltura.com/tiny/zc92r   

 

[1] LEGO® Education (2014). A system for learning.

[2] Resnick, M. (2014). Give P’s a Chance: Project, Peers, Passion, Play. MIT Media Lab. 

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.