Contacteer ons

Welke ondersteuning hebben leerkrachten van reguliere klassen in het lager onderwijs nodig bij het onthaal van anderstalige nieuwkomers, zodat die het onderwijs met succes kunnen volgen?


Lager onderwijs


  • Anderstalige nieuwkomer
  • Taalontwikkelend lesgeven
  • Taalstrategieën
  • Inclusief onderwijs

ANNA, Anderstalige Nieuwkomers leren Nederlands in Alle lessen

Welke ondersteuning hebben leerkrachten van reguliere klassen in het lager onderwijs nodig bij

het onthaal van anderstalige nieuwkomers, zodat die het onderwijs met succes kunnen volgen?

Dat is de vraag die centraal staat in het project ‘ANNA’ (‘Anderstalige Nieuwkomers leren

Nederlands in Alle lessen’). Het onderzoek resulteerde in de website https://anna.pxl.be/,

waarop kijkwijzers voor de niveau- en progressiebepaling te vinden zijn en een plan van aanpak.

Daarin worden enkele aanpassingen voorgesteld die leerkrachten kunnen aanbrengen waardoor

de nieuwkomers bij het onderwijs worden betrokken en zo hun kansen op leerwinst vergroten.

De project werd mede gefinancierd door de provincie Limburg.

Meer info: https://anna.pxl.be/

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.