Contacteer ons

Hoe kan je een internationaal en interdisciplinair artistiek project uitwerken dat een veilige omgeving creëert voor creatieve expressie en interactie tussen leerlingen in een meertalige klas?


Lager onderwijs


  • Muzische vorming
  • Interactie in creatieve expressie
  • Meertaligheid
  • Verbondenheid

ArtiCULan – Art, Time, Culture, Language

Het Erasmus+ project ArtiCULan – Art, Time, Culture, Language - wil een kader opzetten voor een internationaal en interdisciplinair artistiek project om kinderen met een cultureel en talig diverse achtergrond een veilige omgeving te bieden voor creatieve expressie en interactie in een meertalig klaslokaal. Het is een Europees project Erasmus+ KA2 tussen de Hogeschool PXL Hasselt (België), Universiteit van Porto (Portugal), Universiteit Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria) en de Universiteit van Istanbul Cerrahpaşa (Turkije). 

Voor de common assessment tool werden op basis van de expertise en het onderzoek van de partners de belangrijkste indicatoren voor krachtige interacties in muzische workshops in meertalige basisscholen in een kijkwijzer gegoten. Dit instrument biedt een set aan indicatoren voor observatie van de meest relevante kenmerken die ten grondslag liggen aan creatieve, expressieve en betekenisvolle ervaringen. 

Voor het artistiek kader ligt de focus op creatieve expressie van de leerlingen om uitdrukking te geven aan hun eigen leven, hun cultuur, hun tradities, hun emotionele behoeften. De leerlingen leren communiceren op basis van actief, probleemgestuurd leren in interdisciplinaire artistieke workshops in nauwe samenwerking met of geïnspireerd door werk van kunstenaars.

De artistieke workshops die we hebben uitgewerkt nodigen uit tot interculturele dialoog en taalverwerving door middel van creatieve expressie. Het internationale karakter van het project zal heeft een belangrijke impact op de persoonlijke ontwikkeling en de burgerschapsvorming van zowel leerkrachten als leerlingen.

Je kan alle projectresultaten gratis downloaden op: https://www.articulan.eu/

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.