Contacteer ons

Hoe kan een aangepast digitaal portfolio de leergroei van kleuters zichtbaar maken?


Kleuter onderwijs


  • Leergebieden
  • Tablet & app
  • Ouder-schoolcontacten

XPO2.5 - dat zal de naam zijn van de nieuwste app die we ontwikkelen. In de naam kan je 'exposeren' herkennen, oftewel het tonen wat je al goed kan. Ook verwijst de X naar de X-factor van Hogeschool PXL, het centrale kompas voor studenten en medewerkers van de Hogeschool. 

XPO2.5 wordt een portfolio voor in de kleuterklas. Een portfolio kan ertoe bijdragen dat leerlingen meer verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen leren. In een portfolio verzamelen ze betekenisvolle taken en producten die illustreren dat ze leren. Zo wordt hun leerproces zichtbaar. Ze kunnen terugkijken naar eerder werk, zich bewust worden van hun leergroei en nieuwe doelen stellen [1]. Voor kleuters is er echt nog weinig geëxperimenteerd met digitale portfolio's. De tekeningen en knutselwerken van kleuters worden vandaag wel al samengebonden tot een analoog portfolio, maar de stap naar een digitaal portfolio wordt amper gezet. 

Het onderzoek buigt zich over verschillende deelaspecten: is het überhaupt wel mogelijk om een kleuter een portfolio te laten ontwikkelen (onze hypothese is: ja); hoe moet zo'n portfolio er dan uitzien opdat de leerling ermee aan de slag kan; hoe kunnen we het onderwijsleerproces organiseren met XPO2.5 als didactisch hulpmiddel; stimuleert/optimaliseert XPO2.5 de ouder-leraar-contacten; etc. 

Laat je gegevens achter indien je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen!

 

[1] Castelijns, J., & Kenter, B. (2009). Leren met portfolio’s. Amersfoort: CPS

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.