Contacteer ons

Hoe kan een medewerker in de zorgsector levenslang leren, op eigen maat?


Zorgsector


  • Adaptieve leeromgeving

Levenslang leren is van groot belang voor werknemers binnen de zorgsector. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn op zoek naar alternatieve vormen van leervormen die even effectief zijn dan de traditionele methodes. Zo willen zorginstellingen het aanwezige vormingsaanbod aanbieden in de vorm van een e-learningpakket wel of niet in combinatie met een vorm van contactonderwijs.

We binnen dit project de leermotivaties en leerstrategieën bij verpleeg- en zorgkundigen onderzoeken, om zo een blauwdruk te ontwikkelen van een innovatief didactisch model voor de zorgsector.  Met een uitgewerkt opleidingsthema zal de blauwdruk dan afgetoetst worden binnen het werkveld.

Het project wordt samen uitgevoerd in samenwerking met het Jessaziekenhuis in Hasselt, het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden en Begralim een groep van rust- en verzorgingstehuizen.

Het project zal uitmonden in richtlijnen betreffende het gebruik van elektronische leervormen in de zorgsector. Ook zullen de inzichten ingebed worden in het onderwijs van de opleiding verpleegkunde en in het navormingsaanbod van Hogeschool PXL. 

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.