Contacteer ons

Hoe kan een VR-tool de leerefficiëntie bij werkplekleren verhogen?


Hoger onderwijs & Bedrijven


  • Virtual reality
  • Werkplekleren
  • Vivista

Leerlingen of studenten die met werkplekleren starten kennen het bedrijf vaak niet waardoor er veel tijd verloren gaat met het bezoek aan het bedrijf en het uitleggen van de taken die ze moeten uitvoeren. 

Binnen dit project onderzoeken we wat de kritische factoren zijn bij het ontwikkelen van een VR-leermodule ten behoeve van werkplekleren. Voor de democases maken we gebruik van eenvoudige 360°-video’s en -foto’s waarmee een gebruiker niet alleen de werkplek virtueel (met een 3D-bril) kan bezoeken maar tegelijk ook de nodige theoretische achtergrond kan aanleren. 

De cases worden ontwikkeld in samenwerking met het bedrijf Punch Powertrain. De democases zijn te situeren binnen het domein van de elektromechanica. 

Demo's zijn beschikbaar op aanvraag!

Voor Hogeschool PXL is educatieve technologie (#edtech) al jaren het speerpunt in zowel het onderwijs als in het praktijkgericht onderzoek. Deze ‘innovation wall’ brengt alle recente resultaten in het domein van de educatieve technologie in kaart. Scan de QR-code van een project voor meer info en contactname.